Blog

Ime tvrtke: Sistemi i pakiranje d.o.o.

Adresa: Nine Kinka 7, 10290 Zaprešić

Kontakt info – telefon, mail: +385-(0)1-4579 299, info@sistemipakiranje.com

Porezni broj / OIB: 75945841005

MB: 4525108

Tvrtka registrirana: Trgovački sud Zagreb

Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Ime ovlaštene osobe za zastupanje i funkcija: Josip Petričić, direktor

Ime poslovne banke: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR4424840081107647795

SWIFT: RZBHHR2X