Blog

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka utemeljena je na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine i svim drugim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (dalje: „propisi o zaštiti osobnih podataka“).

Izjava o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se od dana 01.06.2020. godine.

Razumijemo da Vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke stoga Vas ovim putem obavještavamo o tome kako mi obrađujemo Vaše osobne podatke.

Naša stranica namijenjena je za sve osobe koje imaju 16 ili više godina života.

Za sve dodatne upite u vezi s obradom Vaših osobnih podataka kontaktirajte nas putem e-pošte info@sistemipakiranje.com

I. Voditelj obrade i kontakt podaci

Mi, trgovačko društvo SISTEMI I PAKIRANJE d.o.o., sjedište: Zaprešić, Nine Kinka 7, OIB: 75945841005 (dalje: „mi“) obrađujemo osobne podatke naših kupaca i korisnika naše internet stranice (dalje: „Vi“ ili „ispitanik“) u niže navedene svrhe.

II. Što su osobni podaci i koje osobne podatke obrađujemo

Propisi o zaštiti osobnih podataka definiraju „osobne podatke” kao sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj (npr. OIB), podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. IP adresa) ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Mi, ovisno o pravnoj osnovi, obrađujemo osobne podatke kao što su: ime, prezime, adresa dostave, način plaćanja, IP adresa, podaci o uređaju s kojim ste pristupili na našu internet stranicu i dr.

III. Obrada osobnih podataka, pravna osnove i svrhe u koje obrađujemo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju niže navedenih pravnih osnova i svrha.

 1. 1. Privola
  • primjenjuje se u slučajevima kada Vi odobrite (date privolu) da obrađujemo Vaše osobne podatke u za to predviđene svrhe: 
   • kada odobrite da mi i naši partneri (npr. Facebook) na Vašem uređaju postavimo i naredno čitamo kolačiće i druge slične tehnologije radi:
    • funkcionalnijeg pristupa našoj internet stranici (funkcionalni kolačići) (npr. kada dozvolite da zapamtimo i unaprijed unesemo Vašu adresu e-pošte i zaporke prilikom kupnje), 
    • pružanja relevantnijeg marketinškog sadržaja (marketinški kolačići)
    • prikupljanja statističkih podataka (analitički/statistički kolačići);
    • ugrađivanja i omogućavanja dodataka za društvene mreže (tzv. „social plugin“) na našim internet stranicama koje Vam omogućavaju pristup, vezu i protok Vaših osobnih podataka s web stranicama od Facebooka i Instagrama;
   • kada lajkate našu Facebook i Instagram stranicu ili kad unosite Vaše komentare ili šaljete nam preko njih poruke radi ostvarivanja komunikacije s nama ili marketinga naših proizvoda;
   • unošenjem Vaših dodatnih osobnih podataka kako bi Vam pružili kvalitetniju uslugu dostave (unošenje podataka o stanu/katu ili dodatne napomene prilikom narudžbe proizvoda);
   • kada komunicirate s nama putem e-pošte radi podnošenja i dobivanja odgovora na Vašu pritužbu;
   • kada unesete Vaše osobne podatke radi registracije na našim stranicama (tzv. kupac povratnik) 
   • kada unesete Vaše osobne podatke kako bi Vam mogli slati newslettere s našim proizvodima.
  • Vi niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke po gore navedenoj pravnoj osnovi, međutim u slučaju da nam ne dopustite obradu Vaših osobnih podatka mi nećemo uvijek biti u mogućnosti pružiti Vam pristup i/ili jednako kvalitetan sadržaj naše internet stranice i/ili pružiti Vam određenu pogodnost.
 1. 2. Ispunjenje ugovora
  • primjenjuje se u slučajevima kada nam Vi pružite Vaše osobne podatke nužne radi poduzimanja radnji prije ili prilikom sklapanja te ispunjenja ugovora, odnosno radi prodaje i dostave našeg proizvoda:
   • kada izvršite narudžbu nekog našeg proizvoda i unesete Vaše osobne i kontakt podatke, te podatke o plaćanju i dostavi, a sve kako bi Vam mogli uredno dostaviti naručeni proizvod.
  • U slučaju ako ne unesete potrebne osobne podatke radi ispunjenja ugovora mi nećemo biti u mogućnosti prodati Vam naše proizvode.
 1. 3. Legitimnog interesa društva 
  • primjenjuje se u slučajevima kada Vaše osobne podatke obrađujemo radi ostvarenja naših legitimnih interesa, primjerice:
   • kada na našim internet stranicama unesete Vaše osobne podatke koje možemo obrađivati radi 
    • unaprjeđenja naše internet stranice, 
    • unaprjeđenja naših proizvoda, 
    • sprječavanja zloupotrebe naše internet stranice; 
    • sprječavanja prevare; 
    • osiguranja naših alata/instrumenata/uređaja/sustava;
   • radi pružanja generalnog marketinškog sadržaja;
   • zaštite naših prava uslijed ne ispunjenja Vaših obveza po ugovoru o kupoprodaji proizvoda;
  • Vi niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke, međutim iste smo ovlašteni obrađivati na temelju našeg legitimnog interesa, u slučaju da nam ne želite dopustite obradu Vaših osobnih podatka po ovoj osnovi predlažemo da ne koristite naše internet stranice.
 1. 4. Radi poštivanja pravnih obveza društva
  • primjenjuje se kada obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjavanja naših zakonskih obveza ili zahtjeva:
   • prilikom/nakon kupnje i/ili dostave naših proizvoda, obrađujemo Vaše osobne podatke radi izdavanja računa, a sve kako bi bili usklađeni s važećim (poreznim, računovodstvenim i drugim) propisima;
   • dostava Vaših osobnih podataka radi vođenja sudskih, upravnih i sličnih postupaka;
   • zaprimanje i odgovaranje na Vaše prigovore i izvršenje reklamacije proizvoda po Vašem prigovoru;
   • vođenje i čuvanje evidencije prigovora potrošača.
  • Imamo obvezu sukladno važećim propisima obrađivati Vaše osobne podatke u navedene svrhe.

Radi ostvarenja pristupa našim internet stranicama potrebno je obraditi određene podatke koje ste nam automatski poslali kako bi Vam vaš preglednik prikazao našu internet stranicu i kako bi istu mogli koristiti. Ove se informacije prikupljaju automatski svaki put kada pristupite našoj internet stranici i spremaju se kao zapisi pri našem serveru. Ovi podaci ne odnose se na Vas, nego na Vaš računalni sustav i računalo s kojim pristupate. Informacije koje se prikupljaju su sljedeće:

 • IP adresa korisnika;
 • datum i vrijeme pristupa internet stranici;
 • posjećeni URL, uključujući HTTP metodu i parametre GET + verziju protokola;
 • HTTP referent;
 • Vrsta i verzija preglednika;
 • Vrsta i verzija operativnog sustava.

Osim toga, radi korištenja naše internetske stranice te upotrebom funkcionalnosti koje pružaju nužni kolačići pristajete na pohranu, pristup i naredna čitanja nužnih kolačića. Za više o nužnim kolačićima pogledajte glavu VIII ove Izjave o zaštiti osobnih podataka.

IV. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

U određenim slučajevima Vaše osobne podatke dijelimo s osobama od našeg povjerenja koje će po našem nalogu izvršiti određenu obradu Vaših osobnih podataka (dalje: „izvršitelji obrade“).

U određenim slučajevima prilikom obrade Vaših osobnih podataka Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u Sjedinjene Američke Države i Švicarsku Konfederaciju te druge države. Takvi prenosi odvijaju se sukladno načelima i zahtjevima svih propisa o zaštiti osobnih podataka, u tim slučajevima koristimo one izvršitelje obrade koji osiguravaju primjerenu razinu zaštite za takav prijenos.

Kategorije izvršitelja obrade su:

 • prijevoznici koji u naše ime dostavljaju naručene proizvode (društva za usluge dostave, mi koristimo društvo DPD Direktna Paketna Distribucija Croatia d.o.o., Zagreb);
 • osobe koje za naš račun izvršavaju pakiranje i manipulaciju proizvoda;
 • računovodstveni servisi;
 • IT servisi;
 • pružatelji tzv. cloud usluga;
 • marketinški partneri koji ispitanicima pružaju marketinški sadržaj u naše ime ili nam pomažu prilikom obrade marketinškog sadržaja, primjerice: Microsoft; SendGrid Inc.; Google, Facebook (koristimo Facebook-ove programe koji nam pomažu u obradi marketinškog sadržaja i pružanju marketinških usluga https://www.facebook.com/policy.php) The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp; te drugi;
 • pružatelji platnih i drugih financijskih usluga (primjerice banke, leasing društva, osiguravajuća društva);
 • pružatelji usluga pravnog savjetovanja.

Vaše osobne podatke možemo prenijeti i/ili otkriti trećim stranama koje u određenim slučajevima isto djeluju kao voditelji obrade, primjerice:

 • kada putem kolačića nam date privolu da za Vas na našim internet stranicama ugradimo i omogućimo dodatke za društvene mreže (tzv. „social plugin“) koje Vam omogućuju pristup, vezu i protok Vaših osobnih podataka s web stranicama od Facebooka i Instagrama. U tom slučaju doći će do prijenosa Vaših osobnih podataka s Facebookom i Instagramom. Za više o tome kako se oni brinu za Vaše osobne podatke pogledajte na
 • kada je to potrebno radi ispunjavanja neke pravne obveze, a osobito ako je to potrebno radi ispunjenja zakonskih obveza prema javnim tijelima ili je potrebno radi ispunjenja naloga javnih tijela (FINA, porezna uprava, sudovi, policija i drugi);
 • kada je to potrebno u slučaju potencijalne i/ili stvarne prodaje dijela našeg poslovanja ili naše imovine. Vaše osobne podatke možemo prenijeti i/ili otkriti našim poslovnim partnerima;
 • društvenim mrežama i drugim web stranicama u slučajevima kada putem njih pristupate na naše internet stranice ili kada putem naših Internet stranica pristupate na njihove stranice;
 • našim pravnim savjetnicima radi obrane i ostvarenja naših pravnih zahtjeva.

V. Upravljanje privolama i suglasnostima za obradu osobnih podataka

Svaku privolu kojom ste odobrili korištenje Vaših osobnih podataka u određenu svrhu, možete opozvati u bilo kojem trenutku jednako lako kako ste ju i dali. Nakon što povučete privolu, istu možete ponovno dati. Ako ste nam privolu dali odobrenjem kolačića i drugih sličnih tehnologija, privole u tom slučaju možete povući na način da otvorite na našoj internet stranici kolačiće i povučete svoju privolu. U slučaju povlačenja privole mi ćemo prestati pristupati i čitati kolačiće. Kolačići će se nakon njihovog isteka sami obrisati ili ih ispitanik može sam obrisati koristeći postavke svog internet preglednika. Kako bi Vas podsjetili da ste nam dali opisanu privolu moguće je da će Vam se s vremena na vrijeme prilikom posjeta našim internet stranicama ponovno pojaviti „Obavijest o kolačićima i sličnim tehnologijama“.

Povlačenje privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem e-pošte: info@sistemipakiranje.com i obavijestite nas o tome da želite povući svoju privolu. 

Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u svrhu u koju ste Vašu privolu dali. Povlačenje Vaše privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je privola povučena. 

VI. Pohrana i čuvanje Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo za vrijeme koje je potrebno radi ostvarenja svrhe radi koje su osobni podaci prikupljeni, radi ispunjenja naših zakonskih obveza ili radi zaštite naših legitimni interesa i prava. Dužina čuvanja Vaših osobnih podataka ovisi, između ostalog, od;

 • naših zakonskih obveza u vezi s tim osobnim podacima, na primjer obveze poreznog izvještavanja;
 • ispunjenja naše ugovorne obveze prema Vama;
 • povlačenja Vaše privole;
 • Vašeg specifičnog zahtjeva u vezi s Vašim osobnim podatcima;
 • naših legitimnih interesa;
 • naše obrane bilo kojeg pravnog zahtjeva ili ostvarenja neke naše tražbine.

Sve Vaše prigovore i pritužbe čuvamo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača godinu dana od dana primitka prigovora ili pritužbe. Ako po prigovoru ili pritužbi se započne pravni postupak, Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve do konačnog završetka tog pravnog postupka po svim pravnim sredstvima.

Svi podaci brišu se ispunjenjem/prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana privola, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka i/ili isteka zastarnih rokova radi obrane naših pravnih zahtjeva, U slučajevima kada je uloženo neko pravno sredstvo (tužba, prigovor, žalba i drugo) u vezi s nekim proizvodom, Vaši osobni podaci se čuvaju sve do konačnog dovršetka postupka po svim pravnim sredstvima u skladu s važećim propisima. 

Po proteku roka čuvanja Vaših osobnih podataka, iste ćemo izbrisati.

VII. Prava ispitanika (osoba čiji osobni podaci se obrađuju)

Vaša prava Što to znači
Pravo na obaviještenost Imate pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo Vaše osobne podatke te koja su Vaša prava u pogledu naše obrade Vaših osobnih podatka. Zato vam pružamo informacije iz ove Izjave o zaštiti osobnih podataka.
Pravo na pristup Imate pravo pristupa i primanja pisanog izvješća o Vašim osobnih podatcima koje smo mi prikupili (podložno određenim ograničenjima). Iznimno, možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu za pružanje takvog pristupa, ali samo ako to zakon dopušta. 
Pravo na ispravak Imate pravo ispraviti svoje osobne podatke ako su netočni ili nepotpuni.
Pravo na brisanje (pravo na zaborav) U određenim slučajevima imate pravo izbrisati svoje osobne podatke. Vaše osobne podatke možemo izbrisati ako nemamo pravne ili legitimne osnove za zadržavanje i/ili daljnju obradu Vaših osobnih podataka.
Pravo na ograničenje obrade

U slučaju ograničenja obrade, ograničit ćemo svrhe u koje se obrađuju. Primjerice: 

 • za razdoblje koje nam je potrebno radi provjeri točnost Vaših osobnih podataka, u slučajevima kada osporavate točnost Vaših osobnih podataka; 
 • u slučaju kada je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • kada nam više ne trebaju Vaši osobni podatci za potrebe obrade, ali Vam je potreban osobni podatak za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; 
 • kada ste prigovorili obradi Vaših osobnih podataka temeljenih na našem legitimnom interesu, te očekujete potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše razloge na kojima temeljite svoj prigovor.
Pravo na prigovor za direktni marketing U bilo kojem trenutku možete prigovoriti našem direktnom marketingu utemeljenom na našem legitimnom interesu. Najlakši način da to učinite je klikom na oznaku “odjaviti” ili oznaku sličnog značenja u bilo kojoj e-pošti ili komunikaciji koju Vam šaljemo ili slanjem e-pošte na našu adresu e-pošte.
Pravo na prenosivost podataka Imate pravo premjestiti, kopirati ili prenositi osobne podatke iz naše baze podataka u drugu. Ovo se odnosi samo na osobne podatke koje ste Vi unijeli, pri čemu se obrada temelji na ugovoru ili Vašoj privoli, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima. Kako biste vidjeli gdje / kada se naša obrada temelji na Vašoj privoli ili izvršenju ugovora pogledajte poglavlje „ glava III. Obrada osobnih podataka, pravna osnove i svrhe u koje obrađujemo Vaše osobne podatke“.
Pravo na pritužbu nadzornom tijelu i pravo na učinkoviti pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela

Svatko može Agenciji za zaštitu osobnih podatka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava: Agencija za zaštitu osobnih podataka te protiv odluke Agencije za zaštitu osobnih podatka ima pravo na zaštitu svoji prava i obveza pred upravnim sudom.

 

Agencija za zaštitu osobnih podatka

Martićeva ulica 14 HR – 10 000 Zagreb, 

Web: www.azop.hr


Radi ostvarenja Vaših prava kao ispitanika, obratite nam se putem naše e-pošte: info@sistemipakiranje.com

VII. Kolačići

Vaša privatnost nam je važna stoga Vam želimo pružiti informacije o tehnologiji koju koristimo. Ovo poglavlje Izjave o zaštiti osobnih podataka objašnjava koje kolačiće i druge slične tehnologije koristimo odnosno pohranjujemo i čitamo na Vašem uređaju kada posjetite naše internet stranice. Klikom na oznaku “Prihvaćam kolačiće” prihvaćate da pohranimo, pristupamo i naredno vrijeme čitamo pohranjene kolačiće i sličnu tehnologiju. 

Što je kolačić?

Kolačić je tekstualna datoteka koja se pohranjuje u web pregledniku ispitanika dok ispitanik pregledava neko web mjesta (tzv. website) sa svrhom da pohrani i omogući naredno čitanje potrebnih informacija o ispitanikovom međudjelovanju sa web mjestom (tzv. website) ili internet stranicom (tzv. webpage).

Web mjesto je skup internetskih stranica na istoj web domeni. Kada ispitanik pregledava to web mjesto, web mjesto može “izvući” ili dohvatiti podatke koji su pohranjeni u kolačiću. Kolačići mogu sadržavati informacije o tome koje je stranice ispitanik posjetio, podatke o prijavi, pa i koje je gumbe ispitanik kliknuo.

Podaci u kolačiću mogu trajati do završetka međudjelovanja sa trenutnom web stranicom (kolačići sesije), satima, danima, mjesecima, čak i godinama (privremeni kolačići), ali neki podaci mogu ostati u kolačiću i trajno sve do brisanja (stalni kolačići). Kolačići se često miješaju s programima, ali oni su samo komadić podatka (tekstualna datoteka) i sami ne mogu ništa, ne mogu sadržavati viruse niti instalirati maliciozni softver na uređaju ispitanika.

Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web mjesta koji gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića, web mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web mjestu. 

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane dolaze s web mjesta (domena) različitih od one koju trenutno gledate. Kolačići trećih strana su učestalo reklame drugih web mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje vidite na Vašem ekranu prilikom pregleda našeg web mjesta. Kolačići treće strane mogu omogućiti web mjestima da prate Vaše korištenje i pregledavanje drugih web stranica. 

Koje slične tehnologije koristimo? 

Slične tehnologije koristimo kao zbirni naziv za sitne grafike s jedinstvenim identifikatorom, koje imaju slične funkcije kao i kolačići. 

Naša internet stranica koristi dodatke za društvene mreže (social plugins). 

Koristimo ih kako bi Vam omogućili interaktivnije korištenje naše internet stranice te da Vam omogućimo međupovezanost između naše internet stranicu i društvenih mreža. 

Kako mi koristimo kolačiće i druge slične tehnologije? 

Kolačiće koristimo kako bi:

 • Vam omogućili pristup i korištenje naše internet stranice;
 • Vam omogućili ugodnije korištenje naše internet stranice;
 • mogli pratiti kvalitetu naše internet stranice i unaprijedit ju;
 • omogućili pristup pojedinim dijelovima naše internet stranice;
 • Vam omogućili međupovezanost između naše internet stranice i društvenih mreža (Facebook i Instagram);
 • ostvarili zaštitu naše internet stranici.
Vrsta kolačića Svrha
Nužni Ovi kolačići su nam neophodni kako bi naše internet stranice mogle funkcionirati. Također, ovo su kolačići koji nam omogućuju da Vam omogućimo pristup našim stranicama i da zapamtimo radnje koje ste poduzeli tijekom pregledavanja naših internet stranice (primjerice odabir proizvoda i uključivanje našeg proizvoda u košaricu za kupnju) kako bi se omogućila kupovina naših proizvoda. Korištenjem naše internetske stranice i upotrebom nužnih funkcionalnosti koje pružaju nužni kolačići pristajete na pohranu, pristup i naredna čitanja nužnih kolačića.
Analitički/statistički Ove kolačiće upotrebljavamo mi odnosno naši izvršitelji obrade u svrhu analize korištenja naše internet stranice. Na primjer, ovi kolačići prate koji se dijelovi ili proizvodi na našim web stranicama najviše posjećuju i s kojih lokacija posjetitelji dolaze.
Funkcionalni Ovi kolačići omogućuju Vam upravljanje s našom Internet stranicom u skladu s Vašim izborima. Primjerice, na način da Internet stranica zapamti sve prilagodbe koje ste napravili putem svojeg internet preglednika.
Marketinški Ova vrsta kolačića služi kako bi Vam pružila marketinški sadržaj.
Više namjenski Ovi kolačići kombiniraju više gore navedenih funkcija istovremeno.


Onemogućavanje kolačića i drugih sličnih tehnologija

Kolačiće i druge slične tehnologije možete onemogućiti pritiskom na “Odbijam”. Nužne kolačiće ne možete odbiti budući da su isti potrebni radi pravilnog funkcioniranja naših Internet stranica. Kada odbijete kolačiće i druge slične tehnologije i dalje možete pristupati našim internet stranicama, ali postoji mogućnost da Vam nećemo biti u mogućnosti pružiti određene funkcionalisti ili dodatke na našim internet stranicama. 

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati i u Vašem internet pregledniku. Ako biste htjeli pobrisati prethodno pohranjene kolačiće na Vašem uređaju, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, no to neće spriječiti daljnje pohranjivanje kolačića, osim ukoliko niste poduzeli korake onemogućavanja pohrane kolačića putem Vašeg internet preglednika.

Za više o kolačićima i sličnim tehnologijama pogledajte sadržaj na sljedećim linkovima:

IX. Izmjena Izjave o zaštiti osobnih podataka

Mi, trgovačko društvo SISTEMI I PAKIRANJE d.o.o., sjedište: Zaprešić, Nine Kinka 7, OIB: 75945841005 možemo ovu Izjava o zaštiti osobnih podataka izmijeniti radi promjena u vezi s načinom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka ili radi daljnjeg usklađivanja s propisima o zaštiti osobnih podataka. Stoga pozivamo Vas, ispitanike, da s vremena na vrijeme pogledate našu Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju izmjene ove Izjave o zaštiti osobnih podataka ista stupa na snagu nakon objave na našim internet stranicama.