Blog

Predugovorna obavijest i Opći uvjeti poslovanja
(dalje: „Opći uvjeti“)

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana 01.06.2020. godine.

I. OPĆENITO O PRODAVATELJU

Trgovačko društvo SISTEMI I PAKIRANJE d.o.o., sjedište: Zaprešić, Nine Kinka 7, Porezni broj / OIB: 75945841005, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 081017168, (dalje: „Prodavatelj“) upravitelj je web mjesta (tzv. website) i pripadajućih internetskih stranica (tzv. web page) oznake www.geisterkuesse.hr (dalje: „internet stranice“).

Prodavatelj na ovim internet stranicama prodaje svoje proizvode kupcima samo i isključivo za područje Republike Hrvatske.

E-pošta Prodavatelja: info@sistemipakiranje.com

Telefonski broj: +385-(0)1-4579 299

Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji proizvoda Prodavatelja te na jasan i razumljiv način informiraju kupce o svim okolnostima bitnim za sklapanje, uredno i pravilno izvršenje i raskid ugovora o kupoprodaji proizvoda Prodavatelja.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u svako vrijeme, s time da navedene izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama i primjenjivat će se na ugovore o kupoprodaji proizvoda sklopljene nakon objave izmjena Općih uvjeta.

II. INTERNET STRANICA

Prodavatelj omogućuje korištenje internetske stranice www.geisterkuesse.hr kako je regulirano ovim Općim uvjetima.

Svi materijali koji se nalaze na www.geisterkuesse.hr intelektualno su vlasništvo Prodavatelja ili je Prodavatelju na njima dano, odnosno odobreno korištenja prava intelektualnog vlasništva te predmetni materijali mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje Prodavatelja. Prodavatelj unaprijed daje dopuštenje medijskim subjektima radi upotrebe predmetnih materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i drugim elektronskim medijima.

Pristup na internetske stranice www.geisterkuesse.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima i okolnostima koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Prodavatelj ne odgovara za povredu ili štetu koja nastane kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih internet stranica.

III. KUPNJA PROIZVODA PUTEM INTERNET STRANICE

Kupac će prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda navesti količinu proizvoda koju kupuje te će mu se prikazati cijena i glavna obilježja robe ispod ili pored slike samog proizvoda koji kupuje. Nakon što odabere željene proizvode, kupac će na obrascu za narudžbu prikazanom na internet stranici potpuno i istinito unijeti podatke potrebne radi narudžbe odabranih proizvoda. Prije podnošenja narudžbe Prodavatelju, kupac će se upoznati, označiti i suglasiti s primjenom ovim Općim uvjetima i Izjavom o zaštiti privatnosti. Poslije toga kupac će klikom na „Naručite“ podnijeti svoju ponudu za sklapanje ugovora o kupoprodaji određenog proizvoda. Prodavatelj će kupcu na upisanu adresu e-pošte poslati potvrdu da je ponuda zaprimljena. Ako Prodavatelj prihvati ponudu naknadno će poslati e-poštu sa potvrdom o sklapanju i sadržajem ugovor o kupoprodaji određenog proizvoda. Prodavatelj će zasebno putem e-pošte obavijestiti kupca da je naručeni proizvod poslan.

U slučaju kada je kupac odabra plaćanje direktnom bankovnom transakcijom Prodavatelj će kupcu poslati proizvod tek nakon što će uplata biti vidljiva na računu Prodavatelja.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost svih podataka unesenih na ovim internet stranicama, a osobito na obrascu za narudžbu. Kupac mora imati najmanje 16 godina.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda sklopljen je tek kada Prodavatelj pošalje e-poštu s potvrdom o sklapanju i sadržajem ugovora o kupoprodaji određenog proizvoda pošalje kupcu.

Ukoliko odabrani proizvod nije raspoloživ, Prodavatelj ima pravo odbiti narudžbu, te će o tome obavijestiti kupca.

Ako kupac nakon završenog procesa naručivanja ne dobije e-poštu potvrdu da je ponuda zaprimljena ili e-poštu s potvrdom o sklapanju i sadržajem ugovor o kupoprodaji proizvoda, Prodavatelj preporuča kupcu da pogleda je li:

  • poruka u mapi bezvrijedne pošte (tzv. Junk/Spam folder)
  • e-poštanski sandučić pun

IV. GLAVNA OBILJEŽJA ROBE

Proizvodi na ovim internetskim strancima sadrže opis i sliku. Opis se nalazi pored i/ili ispod slike proizvoda koji se kupuje. Opis sadrži podatke o sadržaju proizvoda i načinu konzumacije proizvoda koji se prodaje, a pored same naznake proizvoda navest će se i maloprodajna cijena proizvoda, a u slučaju smanjenje cijene zbog popusta navest će se pored stare cijene, nova cijena proizvoda.

Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na slici može obzirom na postavke zaslona ili drugih tehničkih postavki ili nepravilnosti u radu računala/mobitela odudarati od stvarnog izgleda proizvoda. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na slici i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

V. UVJETI PRODAJE

  • CIJENA I PLAĆANJE

Plaćanje proizvoda može se izvršiti

  • direktnom bankovnom transakcijom, ili
  • plaćanjem prilikom preuzimanja.

Cijene istaknute na ovim internetskim stranicama izražene su u kunama. Iznos PDV-a uračunat je u cijenu proizvoda

Troškovi otpreme i dostave biti će izračunati i iskazani nakon sto naručitelj unese adresu za dostavu.

Trenutno možemo ponuditi dostavu za cijelu kopnenu Hrvatsku te za otoke koji imaju mostom povezanost s kopnom (Krk, Pag, Čiovo, Vir, Murter).

Prije potvrde narudžbe kupcu će odvojeno biti iskazana cijena proizvoda, cijena nadoplate dodatnih troškova dostave kada je primjenjivo, iznos PDV-a, te sveukupna cijena kako bi kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručeni proizvod.

Kupac je ovlašten na temelju kupona ostvariti sniženje cijene i to na način da prije slanja narudžbe na predviđeno mjesto upiše podatke iz kupona.

U slučaju plaćanja direktnom bankovnom transakcijom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Kupac će zaprimit račun za naručene proizvode zajedno s e-poštom kojom se kupac obavještava da mu je naručeni proizvod poslan.

U slučaju posebnih akcija Prodavatelj može sniziti cijenu proizvoda ili odrediti da sve ili neke troškove dostave snosi Prodavatelj.

  • UVJETI I VRIJEME DOSTAVE

Prodavatelj dostavlja svoje proizvode samo i isključivo na području Republike Hrvatske.

Uslugu dostave pruža društvo DPD Direktna Paketna Distribucija Croatia d.o.o., Zagreb ili In time d.o.o., Zagreb.

Rok za dostavu proizvoda kupcu iznosi do 5 (pet) radnih dana, a za područje Dubrovnika do 7 (sedam) radnih dana nakon slanja e-pošte kojom Prodavatelj potvrđuje da je ugovor o kupoprodaji određenog proizvoda sklopljen. 

Ako je kupac odabrao opciju plaćanja direktnom bankovnom transakcijom rok za dostavu proizvoda kupcu počinje teći od sljedećeg dana od dana kada su sredstva vidljiva na računu Prodavatelja.

VI. TRAJANJE UGOVORA

Prodavatelj i kupac ovim putem sklapaju jednokratan ugovore o kupoprodaji proizvoda. Predmetni ugovor o kupoprodaji proizvoda je konzumiran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja i plaćanjem cijene od strane kupca.

VII. TROŠKOVI UPORABE SREDSTAVA DALJINSKE KOMUNIKACIJE

Prodavatelj ne obračunava nikakve troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.

VIII. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I REKLAMACIJA

Prodavatelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke proizvoda koji prodaje na svojim internetskim stranicama sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne oštete.

Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nemaju vidljive nedostatke.

Pri primitku proizvoda kupac je dužan usporediti primljene proizvode s računom, a ako nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor.

Kupac ima pravo na prigovor i reklamaciju u odnosu na nedostatke na proizvodu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i, kada je primjenjivo, Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac ima pravo na prigovor i reklamaciju te zamjenu proizvoda u sljedećim slučajevima:

  • isporuka proizvoda koji nije naručen;
  • isporuka proizvoda kojemu je istekao rok trajanja;
  • isporuka proizvoda koji ima oštećenja i/ili nedostatak.

Ako proizvod ima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, već se radi o nedostatku koji će se utvrditi tek po otvaranju proizvoda, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda ili sniženje cijene.

Prigovor i reklamacija proizvoda je osnovana ako pregledom proizvoda Prodavatelj utvrdi da se radi o proizvodu koji nije naručen, kojemu je prilikom dostave već istekao rok trajanja, ili o proizvodu koji je oštećen i/ili ima nedostatak. 

U slučaju prigovora Prodavatelj će u roku od 15 radnih dana od primitka prigovora odgovoriti na prigovor. Ako Prodavatelj utvrdi da je prigovor osnovan dostavit će naručeni proizvod bez nedostataka ili raskinuti ugovor vraćanjem cjelokupno plaćenog iznosa. Ako Prodavatelj utvrdi da prigovor nije osnovana, o istome će obavijestiti kupca u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Smatrat će se da prigovor nije osnovan, uvijek u slučaju kada iz sadržaja samog prigovora, Prodavatelj ne može utvrditi narudžbu u odnosu na koju se prigovor podnosi.

Predlažemo kupcu da ne preuzima proizvod koji ima vidljiva oštećenja ili je uništen prilikom dostave. U slučaju takvog odbijanja primitka proizvoda kupac neće snositi troškove dostave ni povrata. Molimo kupce da nas odmah obavijeste o takvoj dostavi kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu pošiljku.

Prodavatelj će o svom trošku prihvatiti povrat proizvoda koji nije naručen, kojemu je prilikom dostave već istekao rok trajanja ili je oštećen i/ili ima nedostatak.

U slučaju reklamacije, trošak zamjene u cijelosti snosi Prodavatelj.

Kako bi valjano mogli utvrditi prigovor i posljedično reklamaciju, kupac treba uz prigovor dostaviti i fotografiju predmetnog proizvoda na koji prigovora.

IX. PRITUŽBE I PRIGOVORI

Kupac može pisani prigovor ili pritužbu uputiti na:

Prodavatelj će odgovoriti na pisani prigovor ili pritužbu u roku od 15 dana od zaprimanja iste i to na adresu za dostavu odgovora navedenu u pritužbi ili prigovoru.

Kako bi valjano mogli utvrditi prigovor i posljedično reklamaciju, kupac treba uz prigovor dostaviti i fotografiju predmetnog proizvoda na koji prigovora.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac prigovora, Prodavatelj ljubazno moli kupce da u prigovoru navedu broj narudžbu, broj računa, ime kupca, informacije o nedostatku i adresu dostave odgovora.

Obrasce prigovora i pritužbe možete preuzeti niže.

Prigovor (obrazac) Pritužba (obrazac)

X. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može bez navođenja razloga jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji proizvoda u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji proizvoda počinje teći danom kada je proizvod koji čini predmet ugovora o kupoprodaji predan u posjed kupcu.

Ako jednostrano raskinete ugovor o kupoprodaji proizvoda, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili u roku od 14 dana od dana kada je proizvod vraćen ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam proizvod poslali nazad. Ako vraćate samo dio proizvoda razmjerno tome vratit ćemo Vam uplaćeni novac.

Kupac koji koristi svoje pravo na jednostrani raskid, snosi troškove povrata proizvoda Prodavatelju.

Kupac koji se koristi svojim pravom na jednostrani raskid dužan je prije isteka 14 dana od dana predaje proizvoda u posjed, poslati obavijest Prodavatelju da raskida ugovor o kupoprodaji. Obavijest o raskidu dostavlja se u pisanom obliku i to na obrascu za jednostrani raskid ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom kupac izražava svoju volju za raskidom ugovora.

Obavijest o raskidu dostavlja se na adresu e-pošte: info@sistemipakiranje.com

Obavijest o raskidu mora sadržavati podatke o imenu i prezimenu kupca, adresi, adresi e-pošte, broju narudžbe, te podatke o računu na koji se vraća uplaćeni iznos.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji proizvoda (ovdje)

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji proizvoda dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, e-poštom.

Ako je kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuju pravila iz ove glave o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji proizvoda.

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Online rješavanje potrošačkih sporova

Kupac koji nije uspio putem prigovora riješiti svoju nesuglasnost s Prodavateljem, može na temelju Uredbe (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova pokušati riješiti svoj spor s Prodavateljem putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova kojoj može pristupiti na adresi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.trader.register&lng=HR.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Ako je kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuje gore navedena mogućnost online rješavanja potrošačkih sporova.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristiti mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

Preuzmite Predugovornu obavijest i Opće uvjete poslovanja ovdje
(download Općih uvjeta – pdf.format)